Wolontariat w Schronisku

Jeżeli chcesz pomagać zwierzętom, poznać fajnych ludzi, a także poznać zasady pracy w grupie i zdobyć doświadczenie w pracy przy zwierzętach, to zapraszamy Cię do naszego Schroniska!

Pierwsza czynność jaką musi wykonać przyszły Wolontariusz, to wypełnienie i dostarczenie do Schroniska Formularza zgłoszeniowego. Wypełniając Formularz zgłoszeniowy prosimy o podanie czynności, które Wolontariusz chciałby wykonywać w Schronisku.

Aby zostać Wolontariuszem trzeba mieć ukończenie 16 lat (niestety nie robimy wyjątków). 

Osoby niepełnoletnie oprócz Formularza Zgłoszeniowego muszą dostarczyć nam także Zezwolenie rodziców/opiekunów na pracę jako Wolontariusz.

Wolontariusz musi zapoznać się także z Regulaminem wolontariatu w naszym Schronisku.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Schroniska (nie zapominając o wpisaniu w nie swoich danych kontaktowych). Kierownictwo Schroniska skontaktuje się z przyszłym Wolontariuszem w celu podpisania umowy współpracy.

Dokumenty potrzebne do zostania Wolontariuszem można pobrać z działu Do pobrania

Wolontariat w naszym Schronisku odbywa się we wtorki i w czwartki w godzinach 14:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00.
(W okresie zimowym we wtorki i w czwartki w godzinach 13:00-17:00)

Zapraszamy!


WOLONTARIAT

1.       Wolontariuszem może być każdy kto:

- lubi zwierzęta, a zwłaszcza psy i koty,

- pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz,

- ukończył 18 lat, lub ukończył 16 lat i przedstawił zezwolenie rodziców/opiekunów

- jest zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt,

- złoży wypełniony Formularz zgłoszeniowy,

- podpisze Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.


2.    Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska ma obowiązek:

- pracować w wyznaczonych dniach i godzinach, potwierdzając to podpisem w zeszycie obecności,

- nosić identyfikator i/lub kamizelkę wolontariusza w czasie swojej pracy,

- przestrzegać przepisy BHP i zasady bezpieczeństwa.

 

PRACE WYKONYWANE W RAMACH WOLONTARIATU

     1.       Wyprowadzanie na spacery wyznaczonych psów na smyczach, a w szczególnych przypadkach również w  kagańcach.
2.      
Kąpanie, czesanie, strzyżenie wyznaczonych psów oraz pielęgnacja kotów.
3.      
Pomoc w przygotowywaniu i uczestnictwo w aukcjach oraz  innych imprezach związanych z adopcją bezdomnych zwierząt organizowanych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Częstochowie.
4.      
Socjalizacja kotów.
5.      
Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Schroniska lub osobę upoważnioną, związanych z  prawidłowym funkcjonowaniem Schroniska, np.:
        
- drobne prace porządkowe,
      - pomoc w tworzeniu profili psów (opisy charakterów, zdjęcia) na stronie internetowej Schroniska
      - promowanie zwierząt w celu zwiększenia ilości udanych adopcji
      - p
ozyskiwanie sponsorów oraz akcje edukacyjne w szkołach.

 

ZALECENIA PRACY WOLONTARIATU

     1.       Najważniejszą zasadą jest bezwzględne zachowanie bezpieczeństwa człowieka!
2.      
Należy stosować się do poleceń Kierownika Schroniska oraz Pracowników Schroniska.

3.      
Każdy Wolontariusz musi mieć podczas wykonywania swojej pracy kamizelkę wolontariusza i identyfikator.

4.      
Nie wolno wchodzić samemu do boksów.

5.      
Należy przestrzegać zasad bioasekuracji Schroniska, czyli kolejności przemieszczania się po budynkach/sektorach Schroniska:

zawsze zaczynamy od młodych, zdrowych zwierząt (kocięta, szczenięta do adopcji),
kończymy na pracy ze zwierzętami dorosłymi.
6.       Nie wchodzimy na budynki:
- Kwarantanna C,
- Kwarantanna Szczeniąt,

- Obserwacja psów,
- Obserwacja kotów,

- Szpital psów i kotów.

 

WYPROWADZANIE PSÓW NA SPACERY

     1.       Kierujemy się zasadą wyprowadzania jednocześnie wszystkich psów z jednego boksu. Jeżeli jeden pies, z powodu strachu, nie chce wyjść na spacer, jedna osoba zostaje z nim w boksie.
2.      
Nie wyprowadzamy jednocześnie psów z różnych sektorów Schroniska.

3.      
Do boksów podchodzimy powoli, nie wolno biegać, bądź wykonywać gwałtownych ruchów.
4.      
Obowiązuje zakaz samowolnego zmieniania numerków przy obrożach! Jeżeli nastąpi potrzeba, zakładamy obrożę bez numeru.
5.      
Zapamiętujemy z którego boksu bierzemy psy i tam je odprowadzamy.
6.      
Nie dokarmiamy psów w boksach.
7.      
Nie spuszczamy psów ze smyczy!