O schronisku

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt położone jest w dzielnicy Dąbie w Częstochowie, niedaleko huty Częstochowa. Powstało w roku 1985 jako dział Zakładu Oczyszczania Miasta. Schronisko liczyło wtedy tylko 6 boksów, 2 klatki i kilka blaszanych baraków służących za gabinet lekarski, biuro, kuchnię i pomieszczenia dla obsługi. Wtedy przebywało tutaj 10-20 psów.


Od 1 października 1991 roku prowadzenie Schroniska przejął częstochowski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce i prowadzi je do dziś na warunkach umowy z Zarządem Miasta Częstochowy, który finansuje Schronisko. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce ma również swój ogromny wkład finansowy w utrzymanie Schroniska przez ostatnie lata.

Teren jaki zajmuje schronisko to 5357 m2. Od momentu przejęcia prowadzenia Schroniska przez TOZ sytuacja zwierząt znacznie się poprawiła i przez lata systematycznie ulega poprawie. Powstały nowe boksy i pomieszczenia np.:
• boksy ogólne z wybiegami o powierzchni około 400 m2,
• 14 boksów murowanych o powierzchni około 100 m2,
• 20 boksów kwarantanny o powierzc
hni około 100 m2,
• pomieszczenia i wybiegi dla szczeniąt i młodych psów o powierzchni około 50 m2,
• 9 boksów pojedynczych dla większych psów o powierzchni około 50 m2,
• 15 boksów obserwacyjnych o powierzchni ogólnej 144 m2,
• duży wybieg dla suk o powierzchni 40 m2,
• 3 boksy szpitalne,
• budynek administracyjno - gospodarczy z gabinetem lekarskim i salą zabiegową o powierzchni około 200 m2,
• pomieszczenie, kwarantanna, obserwacja i klatki dla kotów o powierzchni około 30 m2.


Jesteśmy od kilku lat w trakcie rozbudowy Schroniska. Zgodnie z projektem powstaną tutaj jeszcze takie obiekty jak: dom kota, dom szczeniaka, boksy ogólne z wybiegami, jeszcze 20 boksów kwarantanny, szpital dla psów i kotów, a także pomieszczenie dla innych zwierząt np. ptaków. Wszystko uzależnione jest oczywiście od pieniędzy.

Jesienią  2010 roku zakończył się I etap rozbudowy schroniska dzięki któremu powstało 7 nowych budynków:

• dom dla szczeniąt
kwarantanna szczeniąt
• szpital
• dom kota
• obserwacja kotów
• dodatkowe dwa budynki kwarantannowe dla psów

Dodatkowo wykonano rozbudowę chodników, ogrodzeń wewnętrznych, demontaż instalacji sanitarnych, przebudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i elektrycznej.

W planach jest rozpoczęcie II etapu rozbudowy, który będzie obejmował budowę nowych boksów ogólnych z wybiegami.

W 2015 roku zostało wymienione ogrodzenie zewnętrzne Schroniska, które zostało sfinansowane w całości przez Urząd Miasta Częstochowy.

W październiku 2015 r. zostały oddane do użytku nowe wybiegi dla psów przy najstarszych boksach, tzw. „hotelowych”. Koszt wykonania całej inwestycji wyniósł 71 000 złotych i został w całości sfinansowany ze środków Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie pochodzących z 1% podatku.W Schronisku zatrudnionych jest obecnie 13 pracowników obsługi oraz 2 lekarzy weterynarii. W ostatnim czasie w naszym Schronisku przebywa stale około 200 psów i 70 kotów.