2017-06-06 - Nowe wybiegi przy boksach ogólnych

Dzięki wsparciu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddziału w Częstochowie nasze Schronisko ciągle zmienia się na lepsze :) Jesienią ubiegłego roku wykonaliśmy generalny remont najstarszych wybiegów przy boksach ogólnych. Oddział TOZ w Częstochowie przeznaczył na ten cel 39 114,00 zł. Kwota ta została pokryta ze środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozostała kwota w wysokości 10 086,00 zł została pokryta z dotacji Urzędu Miasta Częstochowy.

Poprzednia konstrukcja wybiegów powstała w 2000 roku. Niestety warunki atmosferyczne i czas spowodowały znaczą korozję konstrukcji. Kilkakrotnie doraźnie remontowaliśmy wybiegi, jednak ich stan wymagał już wymiany całej konstrukcji, ponieważ zagrażał życiu zwierząt oraz ludzi. Elementy wybiegów uległy korozji do tego stopnia, że profile popękały, a słupy wykruszyły się. Konstrukcja w niektórych miejscach była ruchoma i groziła zawaleniem.

Tylko dzięki Państwa wsparciu możemy inwestować w poprawę dobrostanu zwierząt przebywających w Schronisku. Bardzo serdecznie dziękujemy każdej osobie, która przekazała swój 1 % podatku dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddziału w Częstochowie! Dziękujemy <3