2018-12-06 - Szkolenie "Dzikie zwierzęta w mieście"

Dnia 5.12.2018 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyło się szkolenie p.t. "Dzikie zwierzęta w mieście", które poprowadził dr inż. Maciej Lesiak. Szkolenie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie. W szkoleniu uczestniczyli:
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie,
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie,
- Straż Miejska w Częstochowie,
- Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie,
- Polski Związek Łowiecki Oddział w Częstochowie,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i spraw obronnych Urzędu Miasta Częstochowy,
- Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Urzędu Miasta Częstochowy,
- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie.
Szkolenie miało na celu spójną edukację służb w zakresie postępowania z dzikimi zwierzętami zabłąkanymi na terenie miasta. Podczas szkolenia omawiano prawidłowe postępowanie podczas zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt oraz problemy związane z zabłąkanymi dzikimi zwierzętami w mieście. Dr inż. Lesiak omówił poszczególne gatunki zwierząt,  ich zachowania i behawioryzm, a także zagrożenia jakie mogą zaistnieć podczas akcji interwencyjnej. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak bezpiecznie i odpowiedzialnie pomagać dzikim zwierzętom.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w szkoleniu. Mamy nadzieję, że szkolenie przyniesie wiele korzyści podczas sytuacji kryzysowych z udziałem dzikich zwierząt.